Svein Ruud Johansen

Svein Ruud Johansen

Partner, Tax & Legal Advokatfirma DA
[email protected]

Svein har mer enn 25 års erfaring som advokat. Arbeidet består i det vesentlige i rådgivning og tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom, arverett og immaterialrett for en rekke bransjer. Han har lang erfaring som prosederende advokat og prosederer saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett. Svein har styreverv i aksjeselskaper, organisasjoner og stiftelser samt forvaltning av legater og sekretariat for bransjeorganisasjoner. Han har oppdrag som bobestyrer ved offentlig skifte av dødsboer og som testamentsfullbyrder ved privat skifte. Praksisen er i hovedsak rettet mot små- og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

Unlock unlimited access to all IAM content